پانوراما

سراسر نما / Panorama

دید 360 درجه.
زاویه دید که همه اطراف را در بر می‌گیرد

Pan به معنی همه و rama به معنی دید است.

Posted on