شیلنگ آتش نشانی

از تجهیزات آتش نشانی و اطفا حریق این شیلنگ از جنس های متفاوتی مانند شیلنگ های برزنتی ، پلاستیکی ، کتان و … تولید می شوند.
شلنگ آتش نشانی تا آب با فشار بسیار بالا را منتقل کند

Posted on