شیلنگ گاز

شیلنگ مخصوص انتقال گاز از لوله به تجهیزات گاز سوز
شلنگ گاز پلاستیکی و فلز تولید می شود

Posted on