بتن سبک نیمه سازه‌ای ‌

بتن نیمه سازه ای که با مصالح سبک تولید می شود
بتن سبک با مقاومت متوسط
دانسیته بتن سبک نیمه سازه ای بین 800 تا 1400 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.مقاومت فشاری آنها بین ۷ تا ۱۷ مگا پاسکال و

از نوع بتن های سبکدانه و بتن های با ساختار باز می باشند.
به عبارت دیگر برای کاهش دانسیته بتن از سنگدانه های سبک طبیعی یا مصنوعی استفاده شده است.

معمولا از یکی از روش های آهکی شدن (تکلیس)، سنگدانه ی کلینگر، محصولات منبسط شده ای نظیر سرباره های منبسط شده، خاکستر بادی، شیل و اسلیت یا سنگدانه های تولیدی از مصالح طبیعی مانند پوکه سنگ های آذرین و سنگ های آذرین متخلخل (توف) تولید می شوند.

 

Posted on