سنگ دانه مصنوعی

سنگدانه‌های مصنوعی از منابع غیر طبیعی به دست می‌آیند. از پرکاربردترین سنگدانه‌های مصنوعی می‌توان به سرباره کوره آهن‌گدازی و آجر بازیافتی یا شکسته شده اشاره کرد. آجر مورد استفاده به عنوان سنگدانه باید عاری از ملات آهکی و گچ آهک سولفاتی باشد. سنگدانه‌های سرباره از مقاومت خوبی در برابر آتش بهره می‌برند.

سنگ‌ دانه ‌های مصنوعی سبک

سبک دانه   که اغلب در ساخت بتن سبک مورد استفاده قرار می‌ گیرند شامل پرلیت Perlite، ورمیکولیت Vermiculite، شیل Shale ،لیکا Leca و اسلیت Oslyt هستند.

سبک‌ دانه رس منبسط  Leca مخفف light Expanded Clay Aggregate

Posted on