سبک دانه

ذرات  با حداکثر چگالی 1200 کیلوگرم بر متر مکعب . استفاده از ذرات سبک برای ساخت بتن سبک است ، وزن سازه را کاهش می‌دهد. به علاوه، این مواد باعث بهبود خواص عایق حرارت و مقاومت در برابر آتش‌سوزی می‌شوند.

 

انواع سبک دانه

سبک دانه  طبیعی
مثل سبک دانه  طبیعی شامل پومیس Pumice، اسکوریا Scoria و توف Tuff  سنگ پا، دیاتومیت، خاک‌اره، پوشته برنج، خاکستر آتشفشانی، پوکه معدنی
سبک دانه  از مصنوعی
از انواع سنگ دانه مصنوعی مثل فوم سرباره، خاکستر بادی تف جوشی، رسم متورم شده، ذغال کک، پرلیت منبسط شده و غیره

 

Posted on