درجه فارنهایت

(به آلمانی: Fahrenheit)
مقیاسی برای سنجش دما است که در ایالات متحده آمریکا کاربرد دارد.
در درجه‌بندی فارنهایت مایع دماسنجی جیوه اختیار می‌شود.

نقطهٔ ثابت پایینی (۳۲ درجهٔ فارنهایت): دمای ذوب یخ  برابر با ۰ درجهٔ سلسیوس
نقطهٔ ثابت بالایی (۲۱۲ درجهٔ فارنهایت): دمای جوش آب خالص در فشار یک اتمسفر که برابر با ۱۰۰ درجه سلسیوس

Posted on