لوله دوسر سوکت

 

از انواع لوله پوش فیت که دو سر آن دارای رابط یا کوپلر دار می‌باشد.

 

Posted on