دستور نقشه

دستور نقشه ابلاغ رسمی شهرداری به مالک است مبنی بر تهیه نقشه ساختمانی بر اساس ضوابط و آئین نامه های شهرداری و طرح تفصیلی .
در تهران برخی از اطلاعات ملک با استعلام از سامانه طرح تفصیلی شهر تهران امکان پذیر است
دستور نقشه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری و بنا بردرخواست کتبی مالک ویا وکیل قانونی وی پس از سیر سیکل اداری و تائید بخش صدور پروانه شهرداری منطقه صادر می گردد و فقط به مالک ویا وکیل قانونی وی ارائه میگردد

در دستور نقشه اطلاعات زیر درج میگردد:
– مشخصات پلاک ثبتی ، بلوک ملک و کد شناسائی ملک
– نوع بافت : بافت فرسوده ، بافت ناپایدار
– مشخصات مالک ، مشخصات متقاضی
– ابعاد سندی ملک ، ابعاد موجود ملک ، ابعاد باقیمانده ملک پس از اصلاح ، ابعاد گذر
– مساحت طبق سند ، مساحت طبق وضع موجود ، مساحت پس از اصلاح ، کاربری ملک در طرح تفصیلی ، تجاوز به گذر ، تجاوز به املاک مجاور
– توضیحات برو کف
– توضیحات پهنه بندی در طرح تفصیلی شامل:
پهنه بندی ، در صد پوشش ، حداکثر تراکم مجاز ، تعداد طبقات مجاز ، محل احداث بنا ، میزان پیشروی ، سطح اشغال در طبقات و توضیحات برای ادامه کار ، جهت صدور پروانه پس از تهیه نقشه در گروه بندی ساختمان ها

———————————————————

برای مثال در دستور نقشه ای آمده است :

مساحت 511 متر
در پهنه S قرار دارد
در 9 طبقه با حداکثر تراکم 440 % مجاز به ساخت است :
طبقه همکف و 1 باسطح اشغال 80% تجاری – یعنی 80% مساحت زمین که برابر است با (408.8 متر)
طبقه 2 تا 9 باسطح اشغال 40% اداری (204.4 متر)
تعداد طبقات زیر زمین محدویتی ندارد :
طبقه 1- باسطح اشغال80 % (408.8متر)
طبقه 2- به پائین باسطح اشغال 100 % (511 متر)

دستور نقشه

=====================

تشکیل پرونده ، صدور دستور نقشه

مدارک و مراحل صدور دستور نقشه

مدارک لازم
۱- اصل و تصویر سند مالکیت
۲- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و یا مالکین
۳- در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد ، ارائه معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت الزامی است.

۴- در صورت مراجعه وکیل ، اصل و تصویر وکالت نامه ، شناسنامه و کارت ملّی وکیل الزامی است.
(توضیحا منظور از وکیل، شخصی است که به نمایندگی مالک اقدام می نماید مثل سازنده و یا اشخاصی که خدمات اداری انجام می دهند )

۵- اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری ملک

۶- در صورت فوت مالک (اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث)

۷- نقشه ۲۰۰۰/۱ وضع موجود که محل دقیق ملک توسط مالک یا وکیل قانونی ایشان بر روی آن مشخص شده است.

۸- در امـلاک دارای اشکـال خـاص و یـا شیب های بسیـار تـنـد و یا بیش از ۳۰۰۰ مـترمربع ، ارائه نـقـشـه ۱/۲۰۰۰ با تأیید مهندس ذیصلاح الزامی است.

۹- در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد ، ارائه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری الزامی است.

۱۰- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.

۱۱- ارائه فیش آب ، برق ، گاز و تلفن

توجه: جهت درخواست های صدور پروانه حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی ایشان الزامی است.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری

گردش کار

۱- تشکیل پرونده: کارشناس تشکیل پرونده دفتر موظف است پس از اخذ مدارک ، تایید صحت مدارک و تطبیق آنها ، درخواست متقاضی را در سیستم ثبت نموده و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، نام مأمور بازدید و زمان بازدید می باشد ، تحویل متقاضی نماید.

شهروند گرامی: لطفاً رسید مدارک تحویلی و فیش تعرفه خدمات را از کارشناس تشکیل پرونده دفتر درخواست و کنترل نمایید.

۲- بازدید: مأمور بازدید دفتر موظف است در زمان اعلامی از ملک مورد درخواست بازدید و گزارش خود را در سیستم ثبت نماید.

توجه: لطفاً در زمان اعلام شده ، شرایط لازم برای بازدید از ملک را فراهم نمایید ، در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در روند بررسی پرونده و هزینه های مرتبط بر عهده شما می باشد.

۳- طرح تفصیلی و بر و کف: نظریه طرح تفصیلی و بر و کف از منطقه به صورت سیستمی اخذ و پرونده الکترونیک به مرحله صدور نقشه ارسال می شود.

توجه: مسئول دفتر خدمات الکترونیک شهر موظف به پیگیری از منطقه بوده ، لذا از مراجعه حضوری به شهرداری منطقه خودداری گردد.

۴- صدور دستور نقشه: با تأیید سیستمی رئیس صدور پروانه ، دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود.

شهروند گرامی: هنگام اخذ دستور نقشه کنترل نمایید که دستور نقشه ، مربوط به ملک مورد درخواست شما بوده و مغایرتی با نوع درخواست شما نداشته و ممهور به مهر دفتر خدمات الکترونیک شهر باشد.

بعد از صدور دستور نقشه مالک می تواند نسبت به صدور پروانه پس از گردش کار صدور پروانه ساختمان (جواز ساخت) اقدام نماید

Posted on