سر دوش ضد رسوب

نازل های سیلیکونی ضد رسوب از جنس PEX .
این نوع سر دوش  به اصطلاح سلف کیلین SELF CLEANING می گویند.می توان در حین استفاده از سر دوش یا موقع تمیز کردن سـردوش ، به راحتی با نوک انگشتانتان رسوب یا موادی که در نازل ها گیر کرده اند  رسوب زادی نمود.

Posted on