توالت فرنگی بیده

توالت فرنگی خودشور

در توالت فرنگی های بیده دار یا خودشور ، شیر بیده بر روی توالت نصب می شود و با پاشیدن آب ، عمل شستشو را انجام می دهد. این بیده ها در انواع دیجیتالی و مکانیکی موجود می باشند.

 

Posted on