سامانه استعلام طرح تفصیلی

در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران می توان با وارد نمودن کد شناسایی ملک ( شماره بلوک و ملک ) از ضوابط ملک در طرح تفصیلی اطلاع کسب نمود.

اطلاعات کلی شامل پهنه بندی ، اطلاعات جغرافیائی ملک ، نقشه هوائی ، تراکم مجاز و سطح اشغال و متراژ ملک ، تعداد طبقات مجاز میزان پیشروی بنا ، بافت فرسوده ، بافت ناپایدار و یا اطلاعات ملک پس از ساخت در دسترس افراد قرار می گیرد
ضوابط خاص ملک مورد نظر، پس از تشکیل پرونده شهر سازی و دریافت دستور نقشه ، تدقیق می‌گردد.

 

استعلام ملک در طرح تفصیلی شهر تهران
(سایت تهران من – شهرداری تهران)

 

Posted on