بتن پیش تنیده

Prestressed concrete

بتن در برابر کشش کم تحمل و در برابر فشار پر تحمل است بنابر این پس از اجرای دال بتنی و اعمال بار مرده و بار زنده به سازه، بتن بر اثر کشش ترک می خورد.

با قرار دادن کابل های مخصوص پیش تنیدگی در دال بتنی و کشیدن و مهار کردن آن، دال تحت نیروی فشاری اولیه ای قرار گرفته و مقاومت آن در برابر بار زنده و بار مرده بالا میرود بدین سان می توان با بهره گیری از این روش، مقاومت بتن را در برابر کشش بالا برد و دهانه های بزرگی را اجرا نمود.
به دوروش بتن پیش تنیده پیش کشیده و بتن پیش تنیده پس کشیده انجام می گردد.

بتن پیش تنیده

مزایای معماری

ایجاد انعطاف پذیری در طراحی پلان و نما
امکان ایجاد دهانه های بلندتر و وجود ستون های کمتر در سازه
امکان ایجاد کنسول های بلندتر
افزایش فضای مفید بهره برداری در سازه
حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقف کاملاً مسطح
قابلیت استفاده در پلان های نامنظم و منحنی شکل
امکان ایجاد بازشوهای بزرگتر در سقف
قابلیت استفاده از ستونهای خارج از محور

مزایای سازه ای

کاهش ارتفاع تیرها و ضخامت دال های بتنی
کاهش وزن مرده ساختمان و مصالح مصرفی
ایمنی بالاتر سقف یکپارچه بتنی در زلزله
امکان ساخت قطعات سبک تر بتنی پیش ساخته

مزایای اقتصادی

کاهش در مصزف آرماتور و بتن
کاهش ارتفاع ساختمان
امکان ایجاد طبقات بیشتر تحت یک ارتفاع مجاز
کاهش  زمان ساخت و ساز
افزایش طول عمر مفید سازه
افزایش تعداد پارکینگ ها
امکان احداث پروژه های تجاری با معماری خاص

بتن پیش تنیده قبل از بتن ریزی

بتن پیش تنیده قبل از بتن ریزی

 

بتن پیش تنیده بعد از بتن ریزی

بتن پیش تنیده بعد از بتن ریزی

Posted on