چاله آسانسور

elevator pit

چاهک آسانسور.

محفظه ای کوچک در ادامه چاه آسانسور که برای نصب برخی  ادوات آسانسور  زیر پایین ترین کف ساختمان در فونداسیون تعبیه میشود.
در چاهک آسانسور قطعات مختلفی مانند چاه ارت آسانسور، ضربه گیر کابین و ضربه گیر وزنه تعادل آسانسور ، فلکه کشش ، زنجیر جبران آسانسور ، پایه های ریل  راهنمای کابین ، فلکه کششی سیم بکسل گاورنر آسانسور و چراغ روشنایی چاهک و نردبان در آن نصب می گردد.

Posted on