موتور گیربکس آسانسور

موتور گیربکس دار اسانسور

از انواع موتور آسانسور کششی این نوع موتور دارای جعبه دنده است و نیروی خود را نیز از طریق همین جعبه دنده یا گیربکس به آسانسور انتقال می دهد. هم چنین این نوع موتور دارای کاهنده است.معمولاً وقتی از آن استفاده می شود که آسانسور دارای موتور خانه باشد.

موتورهای گیربکس دار خود بر دو نوع هستند:

موتور گیربکس تک سرعته: در این نوع موتور گیربکس آسانسور، حرکت موتور آسانسور فقط با یک سرعت انجام می شود، بنابراین وقتی کابین آسانسور در فاصله نزدیکی از طبقه مورد نظر قرار می گیرد، حرکت آن کند می شود و کابین در نهایت در تراز طبقه از حرکت باز می ایستد.

موتور گیربکس دو سرعته: این نوع موتورهای گیربکس آسانسور دارای دو سیم پیچ و در نتیجه دو سرعت در حرکت هستند، به صورتی که در ابتدا سرعت بالاست و در فاصله ۳۰ سانتی متری تراز طبقه سرعت کم می شود تا کابین در تراز طبقه مورد نظر به طور کلی متوقف شد. به این نوع از موتورهای آسانسور یک چرخ فلزی بزرگ و سنگین به نام فلایول متصل می کنند تا ضرباتی را که از شتاب اولیه یا توقف ناشی می شود، کاهش دهد.

 

 

 

Posted on