میلگرد ترمکس

در  تولید میلگرد به روش ترمکس پس از پایان نورد میلگرد، محصول در حالی که سرخ می‌باشد، از درون یک تونل پاشش آب عبور می‌کند تا به سرعت خنک شود. این نوع خنک کاری به دلیل کوئنچ سطح باعث افزایش سختی در سطح میلگرد می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث تردی و شکست میلگرد حین خمکاری شود. بنابراین انتخاب میلگرد مناسب برای هر کاربرد حائز اهمیت می‌باشد.

علامت آختصاری آن T است که برروی میلگرد کنار علامت اختصاری برند تولید کننده حک میشود

Posted on