سقف کامپوزیت

سقف مرکب

یکی از روش‌های اجرای سقف و کف با استفاده از ترکیب بتن و فولاد

سقف‌ کامپوزیت به دلیل سرعت اجرای بالا، وزن پایین، ایمنی مناسب و مزیت‌های دیگر رواج دارد.

انواع سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت فلزی،
سقف کامپوزیت کرمیت،
سقف کامپوزیت عرشه فولادی
سقف کامپوزیت روفیکس

 

Posted on