سقف کامپوزیت فلزی

از انواع سقف کامپوزیت
از روش‌های اجرای سقف و کف با استفاده از ترکیب بتن با اسکلت فولادی هستند. در این روش، پس از نصب برشگیر بروی تیرهای فرعی، قالب‌بندی سقف توسط تخته کوبی در بین تیرها و بدون نیاز به شمع‌بندی صورت می‌گیرد. در مرحله بعد، پس از جوش دادن پروفیل‌های ناودانی بر روی بال تیرهای باربر، شبکه‌ای از میلگردهای حرارتی بر روی پروفیل‌ها قرار داده می‌شود. سپس، عملیات اجرای سقف با بتن‌ریزی به عمق حدود هشت سانتی‌متر ادامه می‌یابد. پس از سفت شدن کامل بتن، قالب‌ها از زیر سقف برداشته می‌شوند.

Posted on