درایر جذبی

‌ Adsorption dryer

از انواع درایر. در درایر جذبی هوا از توده‌ای از مواد جاذب ‏ عبور می‌كند، رطوبت موجود در هوا توسط این توده جذب می‌شود.‏ این درایر دو مخزن كه دارای خاصیت جذب رطوبت هستند، دارد. هنگامی‌ كه یك مخزن در حال فعالیت است مواد مخزن دیگر در حال احیاء هستند.
مواد جذب كننده رطوبت در اين دستگاه ها دارای سطوح متخلخل بسياری می باشند كه اين خلل و فرج ها باعث جذب رطوبت هوای عبوری از كنار آنها شده و پس از رسيدن به نقطه اشباع اين مواد توسط مقدار كمی از هوای كاملا” خشك توليد شده در برج بعدی ، دوباره احياء شده و آماده فرآيند جذب رطوبت در مرحله بعدی می شود.

برای خرید داریرجذبی باید به نوع کاربرد مورد نیاز دقت کرد. قیمت درایر جذبی بستگی به نوع آن مارک داریر جذبی دارد.
درایر کریست Christ آلمان  ، داریر وایز ایر  WiseAir انگلیس ، درایر  میکروپور Mikropor ترکیه از جمله برند درایر جذبی می باشد.

درایر جذبی

 

Posted on