وکیوم

عملیات مکش منفی در صورتی که خلاء ایجاد شود وکیوم نامیده می شود.

Posted on