استاندارد

تعیین ویژگی‌های لازم در تولید یک محصول شامل کالا  و یا یک خدمت

به تعریف سازمان ملی استاندارد ایران تعیین و تدوین ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده و انجام یک خدمت

 

Posted on