بندیل میلگرد

بسته بندی میلگرد در کارخانه.
بندیل ها ورق هایی فلزی و یا پلاستیکی بوده که دور محصول پیچیده می شوند.

ظرفیت بسته بندی این محصول در کارخانه های مختلف فولاد، متفاوت می باشد.
برای بسته بندی لوله هایی با قطر اندک و نیز میلگردها از بندیل استفاده می گردد.

Posted on