رافینگ

یکی از ماشین آلات صنعتی در خط تولید میلگرد جهت نورد و کاهش ابعاد شمش و افزایش طول آن مورده استفاده قرا میگیرد

Posted on