اشتال

جدول اشتال / اشتایل
دفترچه های است مرجع ، که تمام جزئیات مربوط به  آهن آلات استاندارد و قابل استفاده از قبیل انواع میلگرد ، نبشی ، تیرآهن و … در آن موجود می باشد .

معادل انگلیسی : Stahl

Posted on