ساختمان مترو پل

برج‌های دوقلوی متروپل یک پروژهٔ ساختمان در خیابان امیری آبادان ، ایران است.
برج شماره یک متروپل یک برج تجاری ، اداری با بیش از ۶۰۰۰ مترمربع زیربنا  و در ۹ طبقه در خیابان امیری آبادان واقع است.
برج شماره دو در محل سینما متروپل بنا شده و قرار بود در ۱۱ طبقه  با زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع با سه بر ۵۰ متری در خیابان امیری و ۲۷ متر بر در خیابان سعدی و ۱۰۰ متر بر در فرعی ۱۳، به عنوان یک مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ساخته شود.
این دو برج قرار بود با دو پل شیشه‌ای در طبقات سوم و ششم به یکدیگر متصل شوند.

برج شمارهٔ دو متروپل در ۲ خرداد ۱۴۰۱، پیش از آنکه به بهره‌برداری کامل برسد، بر اثر شکست سازه‌ای فروریخت. این حادثه ده‌ها کشته و زخمی داشت.
علت فررو ریختن آنرا می توان عدم توجه سازنده ، مهندسان و شهرداری آبادان به رعایت اصول ساخت و ساز  اعلام کرد.

این برج ها  توسط هلدینگ عبدالباقی که یک شرکت خانوادگی در زمینه ساخت و ساز در آبادان می باشد ساخته شده است.
بر اساس برخی گزارش ها حسین عبدالباقی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی، در حادثه فروریختن برج شماره دو درگذشت. که خیلی ها آنرا ساختگی میدانند.

Posted on