آهن دلتا

آهن دلتا یکی از آلوتروپ‌ های آهن است که از دمای ۱۴۰۱ درجه سانتیگراد تا ۱۵۳۹ درجه سانتیگراد یعنی نقطهٔ ذوب آهن ، پایدار است.

Posted on