گاز آرگون

گاز آرگون گازی بی رنگ، بی بو ، بی مزه و غیر آتش زا  است که به هر دو حالت مایع و گاز موجود می باشد.

آرگون گازی نجیب است. بدین معنی که با هیچ ماده ای ترکیب شیمیایی به وجود نمی آورد.

عدد اتمی این عنصر در جدول تناوبی 18 و علامت اختصاری آن Ar است. همچنین به دلیل بی اثر بودن این گاز و قرار گیری آن در گروه 8 جدول تناوبی، تقریبا این گاز یک درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد.

آرگون علاوه بر کاهش رسانایی گرمایی درشیشه دوجداره  و شیشه سه جداره با کمتر کردن مقدار همرفت در فضای دو شیشه از اتلاف گرمایی بیشتر جلوگیری می کند.

تهیه آرگون آسان و ارزان است. بنابراین می توان به صورت گسترده و صنعتی از آن استفاده کرد.

به طور کلی میتوان‌گفت غلظت گاز درون پنجره دو جداره باید بیش از ۹۰ درصد باشد. در طول زمان این غلظت کم می شود. مقدار کم شدن این غلظت چیزی حدود ۰.۵ تا ۱ درصد در سال  است.

کیفیت پنجره دو جداره ای که از آرگون پر شده باشد تا زمانی که غلظت گاز آرگون به ۷۵ درصد نرسد تغییری نخواهد کرد. بنابراین پنجره دوجداره ای که به صورت استاندارد با گاز آرگون پر شده باشد حداقل ۲۰ سال عملکرد عالی خواهد داشت.

در جوشکاری ، پرکردن حباب لامپ ها و….. کاربرد دارد

Posted on