فرغون

 چرخ دستی / Wheel barrow

فرقون (ضم ف )

وسیله باربری دستی است برای حمل بار که معمولاً دارای یک چرخ است و توسط یک نفر و به‌وسیله دو دسته کوچک که به‌همین منظور در آن تعبیه شده، هدایت می‌شود.
خرید فرغون و قیمت فرغون بستگی به اندازه ، ورق بکاررفته در آن و مارک فرغون دارد.

فرغون

Posted on