شیشه لمینت

دو یا چند لایه شیشه سکوریت با ابعاد یکسان که توسط یک لایه که به صورت مایع است به هم چسبیده می شوند این لایه PVB نام دارد که با خاصیت چسبندگی بسیار بالا موجب خواهد شد

هنگام شکستن شیشه قصعات شیشه از هم جدا نشده و خطری کسی را تهدید نخواهد کرد .

علاوه بر جلوگیری از آلودگی صوتی و اتلاف انرژی هنگام شکستن هیچ خطری افراد پیرامون شیشه را تهدید نخواهد کرد به گونه ای که

Posted on