برج آزادی

برج شهیاد

برج شهیاد که نام آن بعد از انقلاب ایران در سال 1978 به برج آزادی (آزادی به معنای آزادی فارسی) تغییر یافته است .نمادین ترین نشان برجسته تهران است.

طراح و سازنده آن حسین امانت است

Posted on