توربین

چرخ‌پره / Turbine

موتوری چرخنده است که برای چرخیدن از یک سیال  مثل آب ، باد ، بخار ، گاز انرژی لازم را به‌دست می آورد و انرژی جنبشی را تبدیل به انرژی مکانیکی و یا الکتریکی می کند.
توربین ها کاربرد وسعی دارند از چرخ‌های آسیاب بادی یا آبی که ساده ترین نوع توربین می باشد تا  نیروگاه های آبی ، بخار و بادی.

انواع توربین

 • توربین‌های بخار:
  از زغال سنگ ، نفت و انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی.
 • توربین‌های گازی:
  شامل فن ، کمپرسور ، محفظه متراکم‌کننده و یک نازل.
 • توربین‌های آبی:
  انرژی جنبشی حاصل از جریان آب یا انرژی پتانسیل ناشی از اختلاف تراز آب را تبدیل به حرکت دورانی می‌کنند.
 • توربین بادی:
   انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.

 

Posted on