میخ

میخ یک مفتول فلزی (غالباً آهنی) نوک تیزی است که به‌عنوان متصل کننده و محکم کننده دو یا چند شی بکار می‌رود.

میخ وسیله‌ای است که در مهندسی، کارهای چوبی و کارهای ساختمانی بکار می‌رود.

میخ‌ها برحسب موارد استفاده آنها می‌تواند از آهن، برنج و یا آلومینیوم ساخته شوند. برای وارد کردن میخ به قطعات مورد نظر عموماً از چکش‌های دستی و یا چکش‌های بادی (که با نیروی باد کار می‌کنند) استفاده می‌شود. گاهی اوقات برحسب نیاز ممکن است سر میخ وارد شده را کج کنند تا امکان بیرون کشیده شدن آن نباشد.

معادل انگلیسی : Nail

Posted on