دیوار دیافراگمی

دیوار دیافراگمی / دیوار دوغابی / Diaphragm wall / Slurry wall

یکی از روش های اجرای دیوار بتنی جهت پایدارسازی گود و حفاظت از ریزش دیواره گود، یا کوتاه تر کردن حجم و زمان خاکبرداری.
اجرای این دیواره توسط دستگاه حفاری گرابر انجام می گردد. برای جلوگیری از ریزش های موضعی دیواره حفاری شده از دوغاب بنتونیت استفاده می گردد. که همزمان با خاکبرداری  جایگزین خاک خارج شده می گردد.
حفاری تا تراز مورد نظرادامه می یابد. بعد از اتمام حفاری ، میلگرد گذاری انجام می گردد و در نهایت کل قسمت حفاری شده بتن ریزی می گردد و یک دیوار بتنی ایجاد می گردد.
بتن­ ریزی دیوار دیافراگمی با استفاده از لوله ترمی انجام می­ گیرد.با این کار در زمان بتن­ ریزی ، بالا بودن وزن مخصوص بتن نسبت به بنتونیت ، موجب بالا آمدن بنتونیت گردیده و بنتونیت بالا آمده برای استفاده مجدد  جمع آوری می گردد.
دیوار دیافراگمی هم به عنوان سازه نگهبان گود رفتار می کند و هم در حین بهره برداری از آن به عنوان دیوار حائل استفاده می شود.

مزایای روش دیوارهای دیافراگمی

سرعت اجرای بالا
درجه ی ایمنی بسیار زیاد
مناسب  حفاری ها و گودهای با طول زیاد

معایب روش دیوارهای دیافراگمی

 هزینه ی اجرای کار بسیار زیاد  در احجام کم
نیاز به فضای باز برای دستگاه­های حفاری مربوطه
نیاز به دستگاه­ حفاری گرابر
نیاز به نیروهای با تخصص بالا برای اجرا

دیوار دیافراگمی

Posted on