ساختمان اداری و تجاری فرانتیوم

فرانتیوم
این ساختمان اداری و تجاری  دارای 13 طبقه و کاربری تجاری اداری می‌باشد.و در انتهای اتوبان همت قرار گرفته است

معماری این مجتمع اداری تجاری در حال ساخت را آرشیتکت معروف فرزاد دلیری انجام داده‌اند.

فرانتیوم دارای زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع می باشد

Posted on