استانبولی

از ابزار آلات بنائی و ساخت و ساز .ظرفی به شکل یک مخروط ناقص همراه با دهانه باز می باشد.بعنوان تشت ملات سازی  در ساخت ملات و گچ در کارهای بنائی ، ساخت سازه ، و مجسمه سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استانبولی اغلب از جنس گالوانیزه  و پلیمربادهانه  50 ، 52 ، 54 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد.
استانبولی فلزی بدون درز و جوش می باشد و تولید آن به روش اسپینینگ  و یا بصورت پرسی می باشد.
استامبولی و اسلامبولی اسامی دیگر است که از آن نامبرده می شود.

خرید استامبولی از ابزار فروشی ها مقدور است.
قیمت استانبولی بنائی به جنس ، ابعاد و اندازه دهانه و ضخامت آن بستگی دارد.

استانبولی

 

Posted on