ورق آجدار

چکر پلیت / checker plate / دیاموند پایت / Diamond Plate

ورق آجدار از انواع ورق سیاه بوده که روی آن زاءده های تعبیه شده است و در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان سر خوردگی و لغزش وجود دارد مانند راه پله ها، ساختمان های نیم ساز، پله های عابر پیاده و …
ضخامت این ورق از 2 میلی متر تا 10 میلی متر به صورت سبک و سنگین و همچنین آج فابریک و پرسی موجود است. کارخانه فولاد مبارکه و کارخانه های خارجی مانند روس این ورق را در عرض های 1 و 1.25 و 1.5 تولید می کنند.

از مهم ترین موارد استفاده ورق های آجدار می توان به استفاده در پل های عابر پیاده و اتاقک آسانسور در سطوح شیب دار و برای جلوگیری از خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع ورق اج دار

ورق آجدار فابریک

ورق اج دار پرسی

Posted on