سنگ تراورتن طبس

معدن این سنگ در استان خراسان جنوبی شهرستان طبس واقع گردیده است.

این سنگ دارای تم روشن بارگه‌های مشکی و یا گاهی قهوه‌ای و صورتی دارد .

زمینه اصلی سنگ تراورتن طبس سفید می‌باشد این سنگ از ساب پذیری خوبی برخوردار است

Posted on