ساختمان اداری تجاری رز میرداماد

دارای 20 طبقه و ارتفاعی برابر 40 متر است. این برج دارای زیربنایی برابر 34228 مترمربع بوده

در این مجتمع تجاری اداری حدود 94 واحد اداری هستند که در طبقه‌های سوم تا دوازدهم قرار گرفته‌اند. متراژ واحدهای تجاری موجود در برج رز میرداماد از 40 تا 180 مترمربع متفاوت است.

در این واحدها از آشکارسازهای دود و حرارت در کنار باکس آتش‌نشانی نیز استفاده شده است.

 

Posted on