کندانسور پوسته و کویل

Shell and coil condenser

این نوع کندانسور از از انواع کندانسور آبی است. یک کویل که  از لوله های حلزونی یا مارپیچ تشکیل شده باشد در داخل یک پوسته استوانه ای قرار دارد. در داخل لوله های مارپیچ کویل سیال داغ و درون  پوسته یعنی اطراف کویل ، آب سرد جریان دارد و یا برعکس. این نوع کندانسور در ظرفیت های کم کاربرد دارد.
عملکرد کندانسور پوسته و کویل مارپیچ شبیه به کندانسور پوسته و لوله دارد.

کندانسور پوسته و لوله

Posted on