سنگ تراورتن عباس آباد

معدن سنگ تراورتن عباس آباد در استان مرکزی شهرستان محلات واقع گردیده است.

یکی از پرمصرف‌ترین سنگ‌های ساختمان می‌باشد و همچنین یکی از شناخته‌ترین سنگ در دنیا.
سنگ تراورتن عباس‌آباد به رنگ زمینه کرم روشن مایل سفید دارد که به دو صورت موج‌دار و بی موج برش داده می‌شود که در آن موج‌های کرم‌رنگ به چشم می‌خورد.

Posted on