کولر گازی

کولر گازی یک  سیستم تهویه مطبوع مستقل است که علاوه بر تنظیم دما امکان کاهش رطوبت محیط را هم دارد. و در حالت سرمایش با پائین آوردن دما و رطوبت ، هوا را در دمای آسایش افراد قرار می دهد.
کولر گازی از سیکل تبرید تراکمی جهت سیستم سرمایش و یا گرمایش استفاده می کند که شامل اواپراتور ، کندانسور ، کمپرسور و شیر انبساط است.
اواپراتور کولر گازی در داخل محیط خنک شونده و کندانسور و کمپرسور خارج از محیط خنک شونده قرار می گیرند تا گرمای جذب شده توسط اواپراتور بوسیله کندانسور از محیط خارج گردد.
کولر گازی می تواند بصورت یک پکیج یک تکه مانند کولر گازی پنجره ای یا کولر گازی پرتابل باشند و یا بصورت دو تکه مانند اسپلیت باشد.

Posted on