لایدار

لیدار / رادار لیزری /  Lidar /

یکی از فناوری‌های سنجش از راه دور است که با تاباندن لیزر به هدف و تجزیه و تحلیل نور بازتاب‌شده ، فاصله را اندازه می‌گیرد.

این سیستم با استفاده از ارسال یک پالس لیزری و دریافت بازتاب آن اطلاعاتی را دربارهٔ فاصله، شکل و سطوح موجود در محیط بدست می‌آورد.

تکنولوژی LIDAR با استفاده از لیزرهای نوری برای اندازه‌گیری فواصل و ایجاد نقشه‌های سه بعدی از محیط استفاده می‌شود.

در مورد تعیین مواد معدنی در زمین، LIDAR می‌تواند به تحلیل سطح زمین و تشخیص تغییرات ساختاری و جغرافیایی آن کمک کند. این تکنولوژی می‌تواند الگوها  زیرساخت‌های معدنی را شناسایی کند و اطلاعات مهمی دربارهٔ لایه‌بندی معدنی ، محل ، میزان  و نوع مواد معدنی فراهم کند. و در تعیین مواد معدنی و شناسایی منابع معدنی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

تکنولوژی LIDAR در حوزه‌های مختلفی مانند نقشه‌برداری، خودروهای خودران، بررسی محیط زیست، رباتیک و استفاده در هواپیماها و فضاپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تولید سرعت بالا و دقت بالای خود، قادر به ایجاد نقشه‌های دقیقی از محیط می‌باشد و به طور گسترده در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Posted on