سنگ تراورتن آبگرم

معدن این سنگ در استان مرکزی شهرستان محلات واقع گردیده است.

سنگ تراورتن آبگرم رنگ کرم روشن دارد که در بعضی مواقع به سفیدی می‌زند تقریباً سنگ یکنواخت و فاقد ناخالصی می‌باشد .

سنگ تراورتن آبگرم دارای خلل و فرج‌های زیادی می‌باشد که شباهت زیادی به سنگ حاجی‌آباد می‌باشد.

Posted on