ساختمان چند منظوره

مجتمع چند منظوره
ساختمان هایی که دارای چند نوع کاربری مختلف میباشند
مثلا مسکونی ، ادارای ، تجاری ، فرهنگی ، ورزشی ، تفریحی ، رستوران ، اقامتی و هتل و……
ساختمانی که همه یا چند کاربری مختلف را همزمان دارد

Posted on