پنل دوش

یکی از تجهیزات مدرن حمام که بجای شیر و علمک دوش نصب میشود.شامل امکاناتی  چون کنترل دما ، صفحه LED ، کنترل جهت ریزش آب از جهات مختلف و ماساژور و .. می باشد.

Posted on