سنگ ساختمانی

سنگ های از قبیل : سنگ مرمر ، سنگ تراونیکس ، سنگ لایم استون ، سنگ تراورتن ، سنگ گرانیت ، سنگ مرمریت که پس از استخراج از معدن سنگ ، برش داده و فرآوری میشود و در نما ، پوشش کف و دیوار ساختمان مورداستفاده قرار میگیرد سنگ ساختمانی نامیده میشود.
اما بنا بر تعریف جامع تر هر نوع سنگ که در عملیات ساخت و ساز کاربرددارد اعم از سنگ فرآوری شده ، شامل  بادبر ، قلوه سنگ ، سنگ مالن  ، سنگ قیچی ، و….  سنگ ساختمانی محسوب میگردد.

 

 

Posted on