ریسمان کار

ریسمان بنائی

ریسمون کار یک تکه نخ بلند و محکم  که برای در یک راستا قرار دادن دیوار چینی ، پی کنی ، فونداسیون ، پیاده سازی نقشه و …. مورد استفاده قرار می گیرد .

جنس ریسمان و نخ در ریسمان کار، معمولا از جنس نخ پرک و گاهی نیز از نخ نایلونی است. نخ پرک را معمولا به موم آغشته می سازند تا مقاومت آن در برابر پارگی افزایش یابد.

Posted on