کارخانه سنگبری

کارخانه برش و فرآوری سنگ ساختمانی
سنگ کوپ از محل معدن به کارخانه حمل گردیده و انواع سنگ ساختمانی با کاربرد های متفاوت با تجهیزات و ماشین آلات مخصوص فرآوری می شود

Posted on