آنتی باکتریال

مواد اولیه ساخت محصولات که از حضور و رشد میکروب در خود و محصولی ساخته شده جلوگیری میکند.

Posted on