لوله بازکنی

عملیات باز کردن لوله های فاضلاب که با جسم خارجی  مسدودگردید و یا  دچار گرفتگی و شده است

لوله بازکنی با فنر محصوص و دستگاه لوله بازکنی انجام می شود

Posted on